KTO SME

Naše občianske združenie Spoločne pre Skalicu vytvára platformu pre tím ľudí, ktorí sa stanú odbornými partnermi v diskusii o prítomnosti a budúcnosti nášho mesta na poli ekonomickom, sociálnom kultúrnom i športovom. Združujeme tím ľudí, ktorí skúsenosti nadobudli počas desiatok rokov práce či už v štruktúrach mesta, v službách, alebo podnikateľskom prostredí.

vízia

VÍZIA MESTA

TURIZMUS, VINÁRSTVO, CYKLISTIKA

PARKOVANIE

ENERGIE, KLÍMA, VODA

KULTÚRA, UMENIE A VEREJNÝ ŽIVOT

STRATEGICKÝ TROJUHOLNÍK

ŠKOLSTVO

ŠPORT

MOJE KORENE MA PEVNE VIAŽU K ODKAZU RODINY

V Skalici som sa narodil, vyrástol, získal vzdelanie a hlavne – životné hodnoty. Po vyletení z hniezda a získaní množstva pracovných a manažérskych skúseností chcem priložiť ruku k dielu, opäť vytvoriť podmienky pre kontinuálny zdravý rozvoj Skalice. Skalica nie je iba môj domov, je to mesto s veľkým potenciálom, ktorý je ukrytý v ľuďoch, tvoriacich naše mesto. Tento potenciál v minulosti tvorili najvýznamnejšie osobnosti Slovenska, ktoré Skalicu zadefinovali historicky ako jedno z najdôležitejších miest. V nadväznosti na odkaz našich predkov, mojich prastarých a starých rodičov a s víziou a odhodlaním vás ako občanov Slobodného kráľovského mesta, chcem zvýrazniť Skalicu na mape Slovenska. Som presvedčený, že platformou OZ Spoločne pre Skalicu vytvoríme taký priestor, ktorý nám, obyvateľom Skalice, prinesie lepšiu budúcnosť a zaručí rozvoj jednotlivcov, rodín, komunity, mesta a celého regiónu.
Viac