Štepan

Martin Štepán

líder občianského združenia

Narodil sa 18. marca 1989 v Skalici. Je absolventom bakalárskeho štúdia na Fakulte managementu Univerzity Komenského v Bratislave. Po strednej škole sa venoval profesionálne hokeju, kedy pôsobil v Kanade, Česku a vo viacerých slovenských kluboch vrátane rodnej Skalice. Profesionálnu hokejovú kariéru ukončil z dôvodu viacerých operácií. Po niekoľkomesačnej rehabilitácii a ukončení športovej kariéry nastúpil na pozíciu konzultanta do spoločnosti Insuria Consulting, spol. s.r.o. Bol súčasťou tímu, ktorý sa venoval zamestnaneckým benefitom v nadnárodných korporáciách. Následne začal pôsobiť v spoločnosti Respect Slovakia, s.r.o., kde bol súčasťou a následne viedol niekoľko úspešných projektov. Aktuálne zastáva pozíciu projektového manažéra so zameraním na dopravné, priemyselné spoločnosti a oblasť samosprávy.

Vzdelanie

1995 – 2004

ZŠ Mallého II., Skalica

2004 – 2009

SPoŠ, Holíč

2017 – doteraz

Fakulta managementu Univerzity Komenského, Bratislava

Pracovné skúsenosti

01/2018 – doteraz

Respect Slovakia, s.r.o.,
Projektový manažér

01/2018 – doteraz

Almares Slovakia s.r.o.,
Konateľ a výkonný riaditeľ

06/2014 – 12/2017

Respect Slovakia, s.r.o.,
Manažér pre klientov

05/2013 – 05/2014

Insuria Consulting, spol. s.r.o.,
Manažér pre zamestnanecké benefity a firemné programy

Členovia, aktivisti a podporovatelia

Adam Truhlář

Mgr. Adam Truhlář

Adam Truhlář – športový psychológ

Narodil sa 26.05.1989 v Skalici. Je absolventom Univerzity Komenského v Bratislave v odbore psychológia. V rámci jeho profesijného pôsobenia zastával viaceré líderske a manažérske pozície na Slovensku a v zahraničí.

Vzdelanie

2009 – 2014

Univerzita Komenského Bratislava – katedra psychológie

2005 – 2009

Via Humana - programovanie a informačné technológie

Pracovné skúsenosti

2014 – 2022 prax športovej psychológie

 • Spolupracuje s viacerými reprezentantmi a svetovým trénermi na Slovensku, Rakúsku či USA
 • Kouč slovenskej reprezentácie v para-lukostreľbe, 3. miesto na svetovom šampionáte v Dubaji 2022
 • Autor viacerých kníh: Bez strachu, Kouč 21. storočia, Nechajte nás hrať sa. Knihy slúžia ako vzdelávací materiál pre trénerov a rodičov
 • Prednášal pre viaceré športové zväzy, na konferenciách vrátane olympijského výboru, asociácie športovej psychológie či medzinárodnom kongrese športovej medicíny, vrátane vzdelávacieho semináru pre U.S.A hockey
 • Jeho prednášky videli tisíce ľudí a jeho služby vyhľadávajú spoločnosti ako je Uniqa, Slovenská Sporiteľňa
 • Aktuálne sa venuje vývoju softvérov zameraných na pokročilé neurotechnológie merajúce mozog a digitalizáciu psychológie.

2018 – 2020

člen expertného medzinárodného multidisciplinárneho tímu v Slovenskom hokejovom zväze
projekt modernizácia športového systému

2016

tréner a manažér medzinárodnej tenisovej školy v Taliansku a Nemecku
Gotennis

2016

zakladateľ spoločnosti iMove s.r.o. zameranej na zavádzanie inovatívnych metód rozvoja pohybových zručností detí

2015

tréner a manažér tenisovej školy v Matchpoint v Španielsku

2014

tenisový tréner Spojené Arabské Emiráty

Jazykové znalosti

Anglický jazyk - plynule

Nemecký jazyk - plynule

Dôvody zapojenia sa do OZ

Mimoriadne ma zaujala myšlienka zjednotenia mladej energie a skúseného tímu. Myslím si, že fenomén kontinuity, kedy starší skúsenejší predávajú plynulo svoje znalosti mladším pri odbornej priateľskej atmosfére, chýba celému národu a teší ma, že takýto koncept vznika práve v Skalici.

Juraj Mikuš

Juraj Mikúš

JUDr. Juraj Mikúš

Juraj Mikúš

Narodil sa 22.2.1987 v Skalici. Je absolventom doktorandského štúdia Bratislavskej vysokej školy práva v Bratislave. Už počas štúdia na gymnáziu v Skalici sa profesionálne venoval hokeju.

Svoje pôsobenie začínal v rodnej Skalici v hokejom klube HK36 Skalica. Tu sa jeho hokejová kariéra plne rozbehla a pôsobil vo viacerých zahraničných kluboch: Manchester Monarchs Chicoutimi Saguenees, Dinamo Riga, HC Spartak Moskva, HC Lev Poprad, TPS Turku, HC Lev Praha, HC Slovan Bratislava, HC Olomouc, HC Litvínov, HKM Zvolen. Aktuálne bude súčasťou tímu HC Nové Zámky.

Vzdelanie

1997 – 2005

Gymnázium F.V. Sasinka Skalica

2006 – 2010

Bratislavská vysoká škola práva v Bratislave

2015 -

doktorandské štúdium Bratislavská vysoká škola práva v Bratislave

Pracovné skúsenosti

2003 -

profesionálny športovec - hokejista

2003 - 2009

HK36 Skalica

2006 - 2007

Chicoutimi Saguenéens

2009 - 2010

Manchester Monarchs

2010 - 2011

Dinamo Riga, Spartak Moskva

2011 - 2012

Lev Poprad

2012 - 2013

HC Lev Praha

2013 - 2014

HC Slovan

2016 - 2017

HC Olomouc

2017 - 2018

HC Slovan

2018 - 2020

HC Litvínov

2020 - 2022

HKM Zvolen

2022 -

HC Nové Zámky

2019 - 2022

konzultant pre spoločnosť Forlit, a.s.

Dôvody zapojenia sa do OZ

Dôvodom zapojenia sa do OZ je vízia kultúrno-športového rozvoja Skalice a Skalického regiónu a ekonomické, sociálne a environmentálne efektívne využívanie verejných zdrojov.

Pavel Vaško

Pavel Vaško

Pavel Vaško

alica-stepanova-kolarova

Alica Štepánová Kolárová

Alica Štepánová Kolárová

Alica Štepánová Kolárová

Narodila sa 21. 04. 1977 v Zrenjanine, v bývalej Juhoslávii (aktuálne Srbsko). Je absolventkou Univerzity Komenského v Bratislave v odbore filozofia a politológia. Titul PhD. získala na Filozofickom ústave Slovenskej akadémie vied v Bratislave, kde sa v prizme filozofie (neo)pragmatizmu venovala skúmaniu náboženskej skúsenosti a jej vplyvom na demokraciu. Okrem publikačných, tlmočníckych, marketingových, obchodníckych a manažérskych aktivít niekoľko rokov aktívne participovala na aktivitách mimovládnej organizácie MEMO ´98. V aktuálnej pozícii personálnej riaditeľky a členky predstavenstva Henkel Slovensko s.r.o. podporuje a spoluorganizuje aktivity nadácie spoločnosti a dobrovoľníckych aktivít.

Vzdelanie

1984 – 1992

ZŠ Jána Amosa Komenského, Kulpín, Srbsko

1992 – 1997

Evanjelické Lýceum, Bratislava, Slovensko

1997 – 2002

Univerzita Komenského, Bratislava, Slovensko

2002 – 2007

Filozofický ústav SAV, Bratislava, Slovensko

Pracovné skúsenosti

1999 – 2001

MEMO 98

 • Na dohodu
 • Kvantitatívny a kvalitatívny monitoring médií
 • Spolupodieľanie sa na zakladaní pobočky v Belehrade

2002 – 2004

Zepter Slovensko

 • Na dohodu
 • Prekladanie srbčina-angličtina
 • Obchodné analýzy a príprava prezentácií pre obchodného riaditeľa

2007 – 2008

STORIN, spol s.r.o.

 • TPP
 • Obchodné a marketingové aktivity s cieľom udržať a získať nových klientov
 • Projekty v spolupráci s Európskou komisiou v SR

2008 – 2012

ING, teraz Finančná skupina NN

 • TPP
 • Starostlivosť o firemných klientov v oblasti zamestnaneckých benefitov (poistenie, dôchodky), získavanie nových
 • Školenie obchodných sietí
 • Projektový manažment (nové obchodné stratégie, bankopoistenie)

2013 – 2018

Aon Central and Eastern Europe, organizačná zložka

 • Konzultačné služby existujúcim firemným klientom a rozšírenie portfólia klientov
 • Rozšírenie záberu personálnych tém, napr. analýzy vyplývajúce z porovnania platov a benefitov vo firmách, meranie zamestnaneckej angažovanosti, zdravotné benefity

2018 –

Henkel Slovensko, s.r.o.

 • Manažér odmeňovania, procesov a miezd pre ČR, HU, SR
 • Manažér odmeňovania, procesov a miezd pre Európu
 • Personálna riaditeľka a členka predstavenstva
 • Korporátny HRBP pre zamestnancov pracujúcich na personálnych oddeleniach v celom svete

Dôvody zapojenia sa do OZ

Do Skalice som sa vydala za môjho manžela Martin Štepána. Od prvého kontaktu so Skalicou som sa do nej zaľúbila. Obdivujem hrdosť Skaličanov, tak ako som aj ja hrdá Slovenka pôvodom z tzv. Dolnej zeme (slovenská komunita v Srbsku). Páči sa mi, ako sa Skaličania snažia udržať si nesmierne bohaté tradície. Je však stále na čom pracovať a našťastie je na čom stavať. V ľuďoch a meste samotnom vidím obrovský potenciál. Rada by som preto aj ja priložila ruku k dielu, s využitím svojich skúseností. Vidím veľký priestor na participáciu v témach zamestnávania, sociálnej starostlivosti o zamestnancov, firemných dobrovoľníckych aktivitách, ale aj projektovom riadení.

Milan Mikuš

Bc. Milan Mikuš

Milan Mikuš

Narodil sa 26. augusta 1995 v Skalici. Je absolventom druhého stupňa vysokoškolského štúdia na Materiálovotechnologickej fakulte STU so sídlom v Trnave.

V pracovnej oblasti pôsobil ako špecialista kvality tlače v závode Slovenská Grafia a.s. so sídlom v Bratislave, aktuálne pôsobí piaty rok vo firme Schaeffler na pozícii SP. Priemyselné inžinierstvo (koordinácia projektov).

Má bohaté teoretické a hlavne praktické skúsenosti v manažérskej oblasti, „kde sa cíti najviac doma“ (koučing a mentorstvo, personálne témy, riadenie), za zmienku stoja skúsenosti s pôsobením v oblastiach polygrafie, strojárstva, digitalizácie a v neposlednom rade marketingu.

Vo voľnom čase rád športuje, organizuje aktivity, vzdeláva sa a predovšetkým sa venuje svojej rodine.

Vzdelanie

2011 – 2015

SOŠ Polygrafická v Bratislave v odbore polygrafia – polygrafická technológia

2016 – 2020

STU Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave – priemyselné manažérstvo (bakalárske)

2020 – 2022

STU Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave – priemyselné manažérstvo/personálna práca (inžinierske)

Pracovné skúsenosti

2015 – 2017

Slovenská Grafia a.s.
Špecialista kvality tlače (THP)

2017

Schaeffler Skalica, spol. s r.o.
Montáž HK segm. P13

2017 – 2018

Schaeffler Skalica, spol. s r.o.
RE. Koordinácia projektov, digitalizácia (odd. riaditeľa závodu)

2019 –

Schaeffler Skalica, spol. s r.o.
SP. Priemyselné inžinierstvo, digitálny podnik

Dôvody zapojenia sa do OZ

Ponuka spolupráce zapojenia sa do OZ Spoločne pre Skalicu prišla v pravú chvíľu, bola to pre mňa výzva, odhodlanie a nadšenie sprevádzalo moje hlasné "áno, poďme do toho". Dlho pred tým som sa pohrával s myšlienkami, čo by bolo správne rozvíjať v mojom rodnom meste, aby sme aj našim deťom zanechali česť a pamiatku.

Peter Novomestský

Peter Novomestský

Peter Novomestský

Peter Novomestský

Narodil sa 10. februára 1988 v Skalici. Vyštudoval Združenú strednú školu v Skalici s maturitou. V pracovnej oblasti pôsobil ako zamestnanec v strojárskom priemysle a následne až po súčasnosť sa venuje podnikateľskej sfére v odvetví internetového obchodu, gastronómie a cestovného ruchu.

Vzdelanie

2003 – 2007

Združená stredná škola Skalica, odbor mechanik nastavovač, ukončená maturitnou skúškou

Pracovné skúsenosti

2007 – 2011

INA Skalica, spol. s.r.o.,
Pracovník vo výrobe, následne obsluha brúsky v nástrojárni

2007 – súčasnosť

Ambulantný predaj Skalický trdelník a občerstvenie + internetový obchod najprodukty.sk

2011 - 2012

Protherm Skalica,
Montážny pracovník

2012 – 2013

INA Skalica, spol. s.r.o.,
Obsluha brúsky v nástrojárni

2013 – súčasnosť

Cestovná kancelária Daka s.r.o.,
Vedúci pobočky Skalica – predaj zájazdov

Dôvody zapojenia sa do OZ

Do občianskeho združenia Spoločne pre Skalicu som sa zapojil, lebo som hrdý, rodený Skaličan a Skalicu beriem ako jedno z najkrajších miest Slovenska. Prial by som si, aby sa zvýšila úroveň turizmu aj gastro sekcie v meste, aby aj mimo sezóny mesto fungovalo ako veľké mestá a ľudia sa sem s radosťou vracali. Verím, že k tomuto kroku prispejem aspoň z časti aj ja a budem sa snažiť pre to urobiť maximum. Buďme hrdí na naše mesto.

Andrea Krč-Kubečková

Andrea Krc-Kubečková

Andrea Krč-Kubečková

Dôvody zapojenia sa do OZ

Na OZ Spoločne pre Skalicu ma veľmi zaujalo nadšenie tímu pre zmeny. Je to mladý, dynamický tím so snahou o spájanie ľudí všetkých vekových kategórií. Taktiež cítim silný záujem o budovanie vzťahu k prírode a histórii nášho krásneho mesta. Každá myšlienka a nápad, ktorý sa uskutoční s dobrým zámerom, môže vytvoriť veľké veci.

Placeholder Meno

Placeholder Meno

Placeholder popis

Placeholder Vzdelanie

Pracovné skúsenosti

Dôvody zapojenia sa do OZ

Placeholder

Ľudovít Bránecký

Ľudovít Bránecký

Sme veľmi radi, že pán Bránecký nám svojimi cennými skúsenosťami pomohol založiť a rozbehnúť občianske združenie Spoločne pre Skalicu a je nám ľúto, že nevidí svoju budúcnosť v štruktúrach mesta. Chce sa venovať svojej profesnej činnosti v oblasti tradičných skalických špecialít. Sme radi, že sa budeme môcť v budúcnosti naňho s dôverou obracať, a zostáva pre nás k dispozícii ako konzultant.

Peter Novomestský

Peter Novomestský

Peter Novomestský

Peter Novomestský

Narodil sa 10. februára 1988 v Skalici. Vyštudoval Združenú strednú školu v Skalici s maturitou. V pracovnej oblasti pôsobil ako zamestnanec v strojárskom priemysle a následne až po súčasnosť sa venuje podnikateľskej sfére v odvetví internetového obchodu, gastronómie a cestovného ruchu.

Vzdelanie

2003 – 2007

Združená stredná škola Skalica, odbor mechanik nastavovač, ukončená maturitnou skúškou

Pracovné skúsenosti

2007 – 2011

INA Skalica, spol. s.r.o.,
Pracovník vo výrobe, následne obsluha brúsky v nástrojárni

2007 – súčasnosť

Ambulantný predaj Skalický trdelník a občerstvenie + internetový obchod najprodukty.sk

2011 - 2012

Protherm Skalica,
Montážny pracovník

2012 – 2013

INA Skalica, spol. s.r.o.,
Obsluha brúsky v nástrojárni

2013 – súčasnosť

Cestovná kancelária Daka s.r.o.,
Vedúci pobočky Skalica – predaj zájazdov

Dôvody zapojenia sa do OZ

Do občianskeho združenia Spoločne pre Skalicu som sa zapojil, lebo som hrdý, rodený Skaličan a Skalicu beriem ako jedno z najkrajších miest Slovenska. Prial by som si, aby sa zvýšila úroveň turizmu aj gastro sekcie v meste, aby aj mimo sezóny mesto fungovalo ako veľké mestá a ľudia sa sem s radosťou vracali. Verím, že k tomuto kroku prispejem aspoň z časti aj ja a budem sa snažiť pre to urobiť maximum. Buďme hrdí na naše mesto.

Andrea Krč-Kubečková

Andrea Krc-Kubečková

Andrea Krč-Kubečková

Dôvody zapojenia sa do OZ

Na OZ Spoločne pre Skalicu ma veľmi zaujalo nadšenie tímu pre zmeny. Je to mladý, dynamický tím so snahou o spájanie ľudí všetkých vekových kategórií. Taktiež cítim silný záujem o budovanie vzťahu k prírode a histórii nášho krásneho mesta. Každá myšlienka a nápad, ktorý sa uskutoční s dobrým zámerom, môže vytvoriť veľké veci.