Pomáhať treba ako skupinám tak jednotlivcom

Jedna z vecí, ktorú si všetci tak úprimne pri každej príležitosti želáme je veľa zdravia. Avšak nie každý z nás má toho zdravia rovnako.
Preto sme veľmi radi, že sme pod záštitou OZ Spoločne pre Skalicu mohli zorganizovať zbierku na pomoc pre malého Samka, ktorý trpí na detskú mozgovú obrnu. Aj napriek tomu, že vyzbieraná suma nedokáže zabezpečiť všetko, čo Samko potrebuje, veríme, že sme tiež malým kúskom prispeli k Samkovým lepším zajtrajškom.
Týmto sa tiež chcem poďakovať všetkým Skaličanom, ktorí do verejnej zbierky prispeli a zároveň zaželať Samkovi veľa zdravia a všetko dobré.

Ďakujem!

Martin Štepán v mene OZ Spoločne pre Skalicu