Revitalizácia priestoru pri hradbách 🏰

Mestské hradby v Skalici tvoria symbol slobodného kráľovského mesta už od 15. storočia. Prstenec, ktorý tvorili skoro 2 kilometre s výškou viac ako 8 metrov, však podľahol vplyvom času. Dodnes sa zachovalo niekoľko úsekov v pôvodnej výške, ktoré boli už viackrát obnovované.

Je pre mňa veľmi dôležité uctiť si historické a kultúrne dedičstvo môjho rodného mesta. Preto vždy s hrdosťou pozerám na zachované pozostatky z mestských hradieb. Na jednej strane je to práve hrdosť, čo cítim pri pohľade na hradby, ktoré bránili slobodu a život mojich predkov, na strane druhej aj sklamanie, keď vidím zanedbané okolie hradieb, ktoré kazí zážitok pri pohľade na celý priestor.

Jeden z úsekov hradieb, ktorý vo mne vyvoláva tieto protichodné pocity, sa nachádza v areáli nemocnice. Plocha s nahromadenou sutinou, nevyrovnanou pôdou a množstvom nepotrebného odpadu rozhodne nevytvára správny pohľad na kráľovské mesto. Preto sme sa ako združenie Spoločne pre Skalicu zapojili do najväčšieho podujatia firemného dobrovoľníctva na Slovensku – Naše Mesto, organizované pod záštitou filantropickej organizácie Pontis.

Prípravy na revitalizáciu tohto priestoru boli iniciované ešte začiatkom tohto roka, keď sme hľadali spôsob ako upraviť okolie pod hradbami, ako zdôrazniť význam dobrovoľníctva a navrátiť priestoru hrdosť, ktorý si zaslúži. A práve dobrovoľnícke podujatie Naše Mesto 2022 nám poskytlo priestor na prepojenie vytýčených cieľov do požadovaného výsledku. Aj vďaka tomuto podujatiu sme do nášho mesta pritiahli ďalších dobrovoľníkov, s ktorými nás spája cieľ pomáhať tam, kde to je potrebné s veľkou dávkou energie a entuziazmu.
A tak sme začiatok júna strávili v príjemnej atmosfére a spolu s firemnými dobrovoľníkmi z Holíča upratali časť areálu pod hradbami. Vyčistili sme sutiny a odpadky, vysadili stromčeky a tým skrášlili ako okolie hradieb v okolí nemocnice, tak časť nášho mesta. Avšak v danej oblasti je ešte stále dosť práce, a preto budeme aj v letných mesiacoch v začatom čistení s neustupujúcim úsilím pokračovať. Ak aj vám záleží na našom kultúrnom a historickom dedičstve, pridajte sa k nám. Viac informácií o pripravovanom podujatí zverejníme na našej facebookovej stránke OZ Spoločne pre Skalicu alebo nás v prípade záujmu kontaktuje priamo. Veríme, že spolu dokážeme ešte viac!